پاورپوینت قلمرو دین یا ادیان الهی

پاورپوینت قلمرو دین یا ادیان الهی

پاورپوینت قلمرو دین یا ادیان الهی

پاورپوینت قلمرو دین یا ادیان الهی - پروژه اندیشه اسلامی

فرمت : powerpoint

تعداد اسلاید : 24

عقیده علمای اسلام در مورد قلمرو دین -  پاورپوینت قلمرو دین

پاورپوینت قلمرو دین - قلمرو دین اصلاح زندگی دنیوی و اخروی بشر ، هر دو می باشد و زندگی دنیا مقدمه حیات آخرت می باشد . چنانکه در احادیث آمده : (( من لا معاش له لا معادله  و یا لیس منامن ترک آخرته لدنیاه اوترک دنیاه لاخرته )).

مثال :

علامه طباطبائی بر این اساس دین را روشس می داند که مصالح زندگی دنیوی انسان را در جهت کمال اخروی و حیات ابدی او تامین می کند .

قلمرو دین

نظریه دین و زندگی اخروی - پاورپوینت قلمرو دین 

بر حسب دین اسلام گفته می شود : زندگی اخروی انسان دقیقا محصول و نتیجه رفتار و اعمال دنیوی اوست.

یعنی : انسان      می تواند اعمال و رفتار خویش را به گونه ای انجام دهد که برای آخرتش مفید باشد

عقیده غربیان درباره  قلمرو دین

پاورپوینت قلمرو دین یک بار گفته می شود : بشر در تمام شوون زندگی فردی و اجتماعی خود از کیفیت غذا خوردن ، لباس پوشیدن ، خانه سازی و معماری ، نشستن و بر خاستن ، راه رفتن و خوابیدن و ... تا تشکیل حکومت ، تعیین وظیفه تک تک دولتمردان و چگونگی کشورداری و نیز بیان مطالب گوناگون علمی ، باید از دین دستور العمل دریافت کند.

بدون مشقت و تحمل کمترین رنج تحقیق و مطالعه ، بیشترین موفقیت را از طریق دین عاید خود کند .

چنین نگرشی به دین ، دین را موظف برآورده کردن همه نیازهای انسان می داند و بر حسب این نگرش دین پاسخگوی تمامی انتظارات است .

بشر نیازی به استفاده از نیروی عقل و شکوفا کردن توانایی های خدادادی خود نخواهد داشت .

این طرز تلقی از دین کاملا نا صواب و به دور از حقیقت است و هرگز دین حقًٌٌَُِّی را نمی توان نشان داد که خاهان کنار گذاردن عقل و توانایی های انسان باشد و خود را پاسخگوی تمام نیازمندی های بشر معرفی کند.

 


دسته:

پاورپوینت قلمرو دین یا ادیان الهی

خرید آنلاین